სამუშაო შეხვედრა

2017 წლის 23 ოქტომბერს,  ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართველოს“ ოფისში, პროექტის „საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წლებისთვის) მონიტორინგი“ ფარგლებში, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა სამოქმედო გეგმის მე-4 (ადამიანის უფლებათა დაცვა სასჯელაღსრულების სისტემაში“ და მე-5 (წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა) თავების მონიტორინგთან დაკავშირებით. შეხვედრას ესწრებოდნენ სამოქმედო გეგმის შესაბამის თავებზე პასუხისმგებელი უწყებებისა და სასჯელაღსრულებისა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

პროექტს “საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წლებისთვის) მონიტორინგი” ხორციელდება “საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივასთან” პარტნიორობით, East-West Management Institute , PROLoG, USAID – ის ფინანსური მხარდაჭერით.

დატოვეთ კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s